Žaidimas vyksta nuo 2024.03.01 iki 2024.04.01

Sveikname nugalėtojus!

 • Nr. Vardas Kvito nr.
  1 Inga E10000212290
  2 Virginija T11001748925
  3 Aistė V70000877912
  4 Raimonda K11001102649
  5 Austė G91000543143
  6 Rytis L21001572503
  7 Rimvydas J11000223049
  8 Jolanta K60001967243
  9 Rita F91000098138
  10 Ilona Z30001239947
  11 Adomas Juodis L21001583246
  12 Dalia Šernienė V41000592993
  13 Lina L61000115749
  14 Gitana L21001588636
  15 Rima W30000335929
  16 Sniegina U32000747847
  17 Lilija V41000595650
  18 Svajune S60001751139
  19 Jovita U42000404251
  20 Vidmantas F91000098340
  21 Renata P60001087148
  22 Eitvydas L61000115404
  23 Žydra Steigvilienė R41000462768
  24 Robertas U11000415405
  25 Brigita L30000306965
  26 Kristina Mickuvienė L21001577064
  27 Ernesta U42000407256
  28 Silva W30000337958
  29 Sonata B21000320526
  30 Donatas Vaičiulis E51000440675
  31 Danute E51000439798
  32 Vida G91000542159
  33 Gražina U42000404033
  34 Birutė E51000437540
  35 Akvilė U42000403873
  36 Janina J11000223390
  37 VILĖ D10001108876
  38 Justas L21001582198
  39 Asta V12000164860
  40 Rigonda S71000841073
  41 Artūras C10001712388
  42 Inesa K71000607256
  43 Monika G91000542500
  44 Erika I31000036765
  45 Aldas H61000279476
  46 Žydrūnė L21001571259
  47 Laura U32000752667
  48 Rita L21001583792
  49 Aldona S20000940075
  50 Viktorija S90000437580
 • Nr. Vardas Kvito nr.
  1 Ala V70000876119
  2 Jurgita I60000414158
 • Nr. Vardas Kvito nr.
  1 Aldona T41000410977

Žaidimo taisyklės

 • 1.1. Žaidimo organizatorius yra uždaroji akcinė bendrovė „Čia Market“, juridinio asmens kodas 141354683, buveinės adresas Sedos g. 35A, LT-87101, Telšiai, Lietuva (toliau - Organizatorius).
  1.2. Žaidimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato „VELYKOS JAU ČIA!” (toliau - Žaidimas) vykdymo, jo laimėtojų nustatymo ir prizų atsiėmimo tvarką bei Žaidimo organizatoriaus/laimėtojų teises ir pareigas.

 • 2.1. Žaidimas bus vykdomas visose „Čia Market“ prekybos tinklo parduotuvėse nuo 2024 m. Kovo 1 d. iki Balandžio 1 d.
  2.2. Dalyvauti akcijoje gali visi pirkėjai, perkantys UAB „Čia Market“ už 10 eurų ar daugiau.
  2.3. Žaidime galima registruoti visus kvitus, kurie turi nurodytą informaciją apie „VELYKOS JAU ČIA” bei turi registruojamą kvito numerį po Žaidimo nuoroda.
  2.4. Žaidime negali dalyvauti UAB „Čia Market“ darbuotojai bei jų šeimos nariai.

 • Prizai ir jų kiekis bei vertė:

  Prizas Kiekis Prizo vertė
  3.1 Dviem asmenims dvivietis kambarys su savaitgalio gydomąja programa PLIUS – Eglės sanatorijoje Druskininkuose 1 564 Eur
  3.2 Čia Market prekybos tinklo 20 eurų vertės dovanų kortelės 50 1000 Eur
  3.3 2 nakvynių poilsis EGO SPA Birštone dviem (visomis savaitės dienomis) 2 708 Eur
  3.4. Bendra prizinio fondo vertė yra 2272,00 Eur.

 • 4.1. Dalyvaujantis žaidime pirkėjas privalo išsaugoti pirkimo kvitą iki Žaidimo pabaigos, kol atsiims prizą (laimėjimo atveju), arba įkelti pirkimo kvito nuotrauką į registracijos puslapį. Nemokamai registruokitės svetainėje www.ciamarket.lt/velykos.
  4.2. Kvite rasite informaciją apie Žaidimą bei registruojamą kvito numerį. Registruotis užpildant laukelius: „VARDAS, TELEFONO NUMERIS, EL. PAŠTAS, KVITO NUMERIS, ČIA MARKET PARDUOTUVĖ, iš kurios Jums būtų patogu atsiimti prizą, laimėjimo atveju“ (pavyzdžiui: Vardenis, 86XX XX XXX, vardenis@pavardenis.lt, 1/12345, Žemaitės g. 26, Telšiai). Žaidimui dalyviai registruojami tik pilnai ir teisingai užpildę registracijos formą internetiniame Žaidimo puslapyje. Vienas dalyvis Žaidime gali registruoti neribotą kiekį pirkinių kvitų. Kiekvieną kartą apsipirkdamas UAB „Čia Market“ prekybos tinkle ir registruodamas kiekvieną naują - unikalų pirkimo kvito numerį dalyvis gali padidinti laimėjimo galimybę. Pasikartojantys pirkimo kvitai į Žaidimo dalyvių sąrašą netraukiami. Pirkimo kvitą būtina saugoti iki Žaidimo pabaigos, arba įkelti pirkimo kvito nuotrauką į registracijos puslapį.
  4.3. Asmenys, registruodami kvitą ir pateikdami savo duomenis bei registracijos formoje pažymėdami, kad „Susipažino ir sutinka su Žaidimo taisyklėmis“, patvirtina, kad sutinka, jog minėti duomenys būtų tvarkomi Žaidimo vykdymo tikslais, t.y. kad registracijos formoje nurodyti duomenys būtų naudojami laimingiems kvitams išrinkti, o mobiliojo telefono numeris - informuoti laimėtoją apie laimėjimą. Taip pat asmenys, registruodami kvitą, laimėjimo atveju sutinka, kad registracijos formoje jų nurodytas vardas, kvito numeris, būtų viešai paskelbti Žaidimo tinklalapyje www.ciamarket.lt ar kitose žiniasklaidos priemonėse. Asmuo savo sutikimą gali atšaukti kreipdamasis raštu į Žaidimo organizatorių, tokiu atveju dalyvis, nesutikdamas su jo duomenų tvarkymu ir (ar) pareikalavęs nutraukti duomenų tvarkymo veiksmus, praranda teisę dalyvauti Žaidime ir/ar praranda teisę į Žaidimo prizą.
  4.4. Taip pat kiekvienas užsiregistravęs Žaidimo dalyvis leidžia pateiktus asmens duomenis naudoti tik šiame Žaidime nebent dalyviai suteiktų atskirą leidimą naudoti informaciją rinkodaros ir reklamos tikslais. Sutikimą jo duomenis naudoti rinkodaros tikslais dalyvis gali bet kada atšaukti kreipdamasis į organizatorių. Sutikimų atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.
  4.5. Žaidimo Organizatorius pasilieka teisę neleisti dalyvauti ar diskvalifikuoti iš Žaidimo asmenį, turėdamas pagrindą įtarti, kad asmuo pažeidžia teisės aktų reikalavimus ar šias Žaidimo taisykles bei sąlygas.

 • Laimėtojai bus renkami atsitiktiniu būdu kompiuterinėmis programomis, viso bus atrinkta 53 (penkiasdešimt trys) laimėtojai, žemiau nustatytu laikotarpiu:
  5.1. Registracijos laikotarpis: 2024 m. Kovo 1 d. iki 2024 m. Balandžio 1 d.
  5.2. Laimėtojų nustatymo data: 2024 m. Balandžio 2 d.

 • 6.1. Žaidimo laimėtojai bus paskelbti interneto svetainėje www.ciamarket.lt/velykos per 7 (septynias) darbo dienas po laimėtojų nustatymo ir ten publikuojami 3 (tris) savaites po paskutinės Žaidimo dienos.
  6.2. Nepavykus su laimėtojais susisiekti registracijoje nurodytais kontaktais per 3 (tris) savaites nuo laimėtojų paskelbimo datos, laimėjimas bus nebegaliojantis ir prizas laimėtojui perduotas nebus.

 • 7.1. Prizų laimėtojai, prizus galės atsiimti bet kurioje UAB „Čia Market” prekybos tinklo parduotuvėje, kurią bus nurodę registracijos formoje arba kitu abiem pusėms patogiu būdu. Prizai gali būti atsiimti parduotuvės darbo valandomis. Atsiimti prizą laimėtojas gali tik asmeniškai, iš anksto suderinus dėl prizo atsiėmimo vietos.
  7.2. Prizo laimėtojas privalo pateikti galiojantį tapatybę patvirtinantį dokumentą bei pirkimo kvitą, kuris buvo registruotas Žaidime ir išrinktas laimingu.
  7.3. Prizų atsiėmimo laikotarpis yra iki 2024 m. Balandžio 23 d.
  7.4. Jei laimėtojas neatvyksta atsiimti prizo iki numatyto Žaidimo prizų atsiėmimo laikotarpio pabaigos, arba nepateikia pirkimo kvito, ar pateikto pirkimo kvito numeris nesutampa su Žaidime laimėjusiu kvito numeriu, prizas negali būti įteikiamas ir laikoma, kad visi Žaidimo organizatoriaus įsipareigojimai laimėtojo atžvilgiu yra pasibaigę ir tinkamai įvykdyti.
  7.5. Jei akcijos laimėtojas yra nepilnametis, pateikiant duomenis jį turi lydėti vienas iš tėvų ar globėjų, bei pateikti asmens tapatybę ar globą patvirtinantį dokumentą. Prizai į pinigus nekeičiami.

 • 8.1. Norėdamas laimėti prizą, dalyvis turi įsigyti prekių už 10 eurus ar daugiau UAB „Čia Market“ prekybos tinklo parduotuvėje. Visas su prizo atsiėmimu susijusias būtinąsias išlaidas prisiima Žaidimo prizo laimėtojas.

 • 9.1. Žaidimo taisyklės yra vienodai privalomos visiems dalyviams.
  9.2. Žaidimo dalyviai gali raštu pareikšti pretenzijas dėl Žaidimo vykdymo iki 2024 m. Balandžio 23 d. UAB „Čia Market”, Sedos g. 35A, Telšiai arba el. paštu info@ciamarket.lt. Į visas pretenzijas bus atsakyta per 15 darbo dienų.
  9.3. Telefonas pasiteirauti: +370 (444) 22222 (darbo dienomis 8.00 – 17.00). Visi skundai sprendžiami remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

 • 10.1. Organizatorius neatsako už internetinio ryšio trikdžius. Atsiradus techniniams nesklandumams, keliantiems kliūtis organizuojamos Žaidimo vykdymui, tačiau deda visas galimas pastangas jas pašalinti. Organizatorius pasilieka teisę keisti Žaidimo taisykles ir sąlygas bei įsipareigoja iš anksto apie tai informuoti internetinėje svetainėje www.ciamarket.lt
  10.2. Žaidimo organizatorius neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus, ar prizų nepanaudojimą.
  10.3. Žaidimo organizatoriai turi teisę vienašališkai atšaukti, nutraukti Žaidimą bet kuriuo metu, jeigu įvyktų esminis šių Taisyklių pažeidimas ir/ar piktnaudžiavimas jomis arba jeigu atsirastų nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, apie tai nedelsiant paskelbęs internetinėje svetainėje www.ciamarket.lt/velykos
  10.4. Visų dalyvių asmens duomenys bus naudojami Žaidimo vykdymo ir, esant dalyvio sutikimui, rinkodaros tikslais. Nuo prizų atidavimo termino pabaigos ne rinkodaros tikslais naudojami asmens duomenys bus sunaikinti ne vėliau nei per 30 dienų.

Rėmėjai