ŽAIDIMO TAISYKLĖS


Žaidimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato „Kalėdinė kvitų loterija“ (toliau – Žaidimas) vykdymo, jo laimėtojų nustatymo ir prizų atsiėmimo tvarką bei Žaidimo organizatoriaus ir žaidėjų / laimėtojų teises bei pareigas. Žaidimo organizatorius – UAB „ČIA MARKET“.

Žaidimas vykdomas visose „ČIA MARKET“ prekybos tinklo parduotuvėse, nuo lapkričio 15 d. iki gruodžio 20 d. imtinai. Dalyvauti Žaidime gali visi pirkėjai, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje ir perkantys UAB „ČIA MARKET“ tinkle prekių už 15 (penkiolika) € ar daugiau. Pirkinių krepšelyje turi bent vienas produktas iš šių prekių ženklų: ("DIENOS", "GERMANTO", "DIONE", "BALTOJI VARNELĖ", "CITMA", "PEPSI", "CIDO", "KREKENAVOS"). Žaidime galima registruoti čekius, ant kurių yra atspausdintas specialus čekio numeris po žaidimo nuoroda (www.ciamarket.lt).

Žaidime negali dalyvauti UAB „ČIA MARKET“ darbuotojai bei jų šeimos nariai.

ŽAIDIMO PRIZAI

  • Kiekvieną savaitę, net 10 (dešimt) - 30€ kuponų apsipirkti UAB "Čia Market" prekybos tinklo parduotuvėse;
  • 6 (šeši) - 200€ kuponai apsipirkti UAB "Čia Market" prekybos tinklo parduotuvėse;

REGISTRACIJOS SĄLYGOS

Pirkėjas, perkantis prekių už 15 (penkiolika) € ar daugiau. Pirkinių krepšelyje turi būti bent vienas produktas iš šių prekių ženklų: ("DIENOS", "GERMANTO", "DIONE", "BALTOJI VARNELĖ", "CITMA", "PEPSI", "CIDO", "KREKENAVOS"). Pirkėjas privalo išsaugoti pirkimo kvitą. Nemokamai registruotis svetainėje www.ciamarket.lt/kaledos. Kvite rasite nurodytą informaciją apie Žaidimą, bei registruojamą čekio numerį. Registruojantis privaloma užpildyti laukelius: „VARDAS, TELEFONO NUMERIS, EL. PAŠTAS, KVITO NUMERIS“ (pavyzdžiui: Vardenis, 86XX XX XXX, vardenis@pavardenis.lt, 112345). Žaidime dalyviai registruojami tik pilnai ir teisingai užpildę registracijos formą internetiniame Žaidimo puslapyje. Vienas dalyvis Žaidime gali registruoti neribotą kiekį pirkimo kvitų (kasos čekių). Kiekvieną kartą pirkdamas UAB „ČIA MARKET“ prekybos tinkle ir registruodamas kiekvieną naują – unikalų pirkimo kvito numerį. Pasikartojantys pirkimo kvitai į Žaidimo dalyvių sąrašą netraukiami. Pirkimo kvitą būtina saugoti iki Žaidimo pabaigos.

Asmenys, registruodami kvitą ir pateikdami savo duomenis bei registracijos formoje pažymėdami, kad susipažino ir sutinka su Žaidimo sąlygomis, patvirtina, kad sutinka, jog minėti duomenys būtų tvarkomi Žaidimo vykdymo tikslais, (duomenys saugomi ne ilgiau nei 6 mėnesius) t.y. kad registracijos formoje nurodyti duomenys būtų naudojami laimingiems kvitams išrinkti, o mobiliojo telefono numeris ir/ar el.paštas – informuoti laimėtoją apie laimėjimą. Taip pat asmenys, registruodami kvitą, laimėjimo atveju sutinka, kad registracijos formoje jų nurodytas vardas, kvito numeris būtų viešai paskelbti Žaidimo tinklalapyje www.ciamarket.lt/kaledos ar kitose žiniasklaidos priemonėse. Asmuo savo sutikimą gali atšaukti kreipdamasis raštu į Žaidimo organizatorių, tokiu atveju dalyvis, nesutikdamas su jo duomenų tvarkymu ir (ar) pareikalavęs nutraukti duomenų tvarkymo veiksmus, praranda teisę dalyvauti žaidime ir/ar praranda teisę į žaidimo prizą.

Taip pat kiekvienas užsiregistravęs Žaidimo dalyvis leidžia organizatoriui naudoti jo duomenis rinkodaros tikslais. Sutikimą jo duomenis naudoti rinkodaros tikslais dalyvis gali bet kada atšaukti kreipdamasis į organizatorių. Sutikimų atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

ŽAIDIMO EIGA IR LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS

Teisingai užregistravus pirkinio kvitą nuo 2018 m. lapkričio mėn. 15 d. iki 2018 m. gruodžio mėn. 20 d. imtinai. Dalyvis dalyvauja žaidime, kurio prizų laimėtojai bus atrinkti atsitiktinės atrankos būdu. Prizai į pinigus ar kitus prizus nekeičiami.

LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS

Prizų laimėtojų sąrašas per 5 (penkias) darbo dienas po paskutinės Žaidimo dienos (2018 m. gruodžio 20 d.) bus paskelbtas svetainėje www.ciamarket.lt/kaledos.

Su visais laimėtojais bus papildomai susisiekta asmeniškai, registracijos formoje nurodytais kontaktais bei suderintos prizo atsiėmimo sąlygos.

Nepavykus su laimėtojais susisiekti registracijoje nurodytais kontaktais per 5 (penkias) darbo dienas nuo laimėtojų paskelbimo datos, burtų keliu bus nustatytas naujas laimėtojas, bet ne vėliau nei 2019 m. sausio 31 d.

PRIZŲ ATSIĖMIMAS

Prizų laimėtojai, prizus galės atsiimti bet kurioje UAB „ČIA MARKET” prekybos tinklo parduotuvėje, iš anksto suderinus laiką. Arba kitu abiem pusėms patogiu būdu. Atsiimti prizą laimėtojas gali tik asmeniškai, iš anksto suderinus prizo atsiėmimo vietoje. Prizo laimėtojas privalo pateikti pirkimo kvitą, kurio numeris buvo registruotas Žaidimui ir išrinktas laimingu. Prizų atsiėmimo laikotarpis yra iki 2019 m. sausio 31 d. Jei laimėtojas neatvyksta atsiimti prizo iki numatyto Žaidimo prizų atsiėmimo laikotarpio pabaigos, arba nepateikia pirkimo kvito, ar pateikto pirkimo kvito numeris nesutampa su Žaidime laimėjusiu kvito numeriu, prizas negali būti įteikiamas ir laikoma, kad visi Žaidimo organizatoriaus įsipareigojimai laimėtojo atžvilgiu yra pasibaigę ir tinkamai įvykdyti. Jei Žaidimo laimėtojas yra nepilnametis, pateikiant duomenis jį turi lydėti vienas iš tėvų ar globėjų, bei pateikti asmens tapatybę ar globą patvirtinantį dokumentą.

ORGANIZATORIAUS ATSAKOMYBĖ

Organizatorius neatsako už internetinio ryšio trikdžius. Atsiradus techniniams nesklandumams, keliantiems kliūtis organizuojamos Žaidimo vykdymui, tačiau deda visas galimas pastangas jas pašalinti. Organizatorius pasilieka teisę keisti žaidimo taisykles ir sąlygas bei įsipareigoja iš anksto apie tai informuoti internetinėje svetainėje www.ciamarket.lt/kaledos

ŽAIDIMO DALYVIO IŠLAIDOS

Norėdamas laimėti prizą, dalyvis turi įsigyti prekių UAB „ČIA MARKET“ prekybos tinkle ne mažiau kaip už 15 (penkiolika) €. Visas su prizo atsiėmimu susijusias būtinąsias išlaidas prisiima Žaidimo prizo laimėtojas.

SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

Visos Žaidimo taisyklės, yra vienodai privalomos visiems Žaidimo dalyviams. Žaidimo dalyviai gali raštu pareikšti pretenzijas dėl Žaidimo vykdymo iki 2019 m. sausio 15 d. “UAB ČIA MARKET”, Sedos g. 35a, Telšiai arba el.paštu info@ciamarket.lt. Į visas pretenzijas bus atsakyta per 15 darbo dienų. Telefonas pasiteirauti: +370 (444) 22222 (darbo dienomis 8.00 – 17.00). Visi skundai sprendžiami remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.