PIRK
Už 10€ ir daugiau
REGISTRUOK
Pirkimo kvitą
LAIMĖK
Puikius prizus!
Žaidimas vyksta nuo 2023.11.15 iki 2023.12.26

Norėdami dalyvauti „ČIA MARKET“ Kalėdiniame žaidime, užpildykite kuponą:

*Įveskite parduotuvės, kurioje būtų patogu atsiimti prizą, adresą, pvz., Telšiai, Žemaitės g. 26

Būtina įvesti kvito nr. arba įkelti kvito nuotrauką (jei kvito saugoti iki žaidimo pabaigos nenorite).


*Failas turi būti .jpeg, .jpg arba .png formato. Maksimalus dydis 15 mb.


Sutinku su taisyklėmis

Sutinku, kad mano duomenys būtų naudojami rinkodaros tikslais

Sutinku gauti naujienlaiškius ir SMS žinutes apie vykstančias akcijas ir specialius pasiūlymus

Žaidimo taisyklės

 • 1.1. Žaidimo organizatorius yra uždaroji akcinė bendrovė „Čia Market“, juridinio asmens kodas 141354683, buveinės adresas Sedos g. 35A, LT-87101, Telšiai, Lietuva (toliau - Organizatorius).
  1.2. Žaidimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato „Čia...ČIA KALĖDOS!” (toliau - Žaidimas) vykdymo, jo laimėtojų nustatymo ir prizų atsiėmimo tvarką bei Žaidimo organizatoriaus/laimėtojų teises ir pareigas.

 • 2.1. Žaidimas bus vykdomas visose „Čia Market“ prekybos tinklo parduotuvėse nuo 2023 m. lapkričio 15 d. iki gruodžio 26 d.
  2.2. Dalyvauti akcijoje gali visi pirkėjai, perkantys UAB „Čia Market“ už 10 eurų ar daugiau.
  2.3. Žaidime galima registruoti visus kvitus, kurie turi nurodytą informaciją apie „Čia...ČIA KALĖDOS!” bei turi registruojamą kvito numerį po Žaidimo nuoroda.
  2.4. Žaidime negali dalyvauti UAB „Čia Market“ darbuotojai bei jų šeimos nariai.

 • Prizai ir jų kiekis bei vertė:
  3.1. Vichy vandens parko bilietai, 16 vnt. (1 bilieto vertė 37,00 Eur);
  3.2. Laisvalaikio Dovanos – dovanų rinkinys „Su šv. Kalėdomis!“, 5 vnt. (prizo vertė 245,00 Eur);
  3.3. Čia Market prekybos tinklo 20 eurų vertės dovanų kortelės, 50 vnt. (prizo vertė 1000,00 Eur);
  3.4. Bendra prizinio fondo vertė yra 1837,00 Eur.

 • 4.1. Dalyvaujantis žaidime pirkėjas privalo išsaugoti pirkimo kvitą iki Žaidimo pabaigos, kol atsiims prizą (laimėjimo atveju), arba įkelti pirkimo kvito nuotrauką į registracijos puslapį. Nemokamai registruokitės svetainėje www.ciamarket.lt/kaledos.
  4.2. Kvite rasite informaciją apie Žaidimą, bei registruojamą kvito numerį. Registruotis užpildant laukelius: „VARDAS, TELEFONO NUMERIS, EL. PAŠTAS, KVITO NUMERIS, ČIA MARKET PARDUOTUVĖ, iš kurios Jums būtų patogu atsiimti prizą, laimėjimo atveju“ (pavyzdžiui: Vardenis, 86XX XX XXX, vardenis@pavardenis.lt, 1/12345, Žemaitės g. 26, Telšiai). Žaidimui dalyviai registruojami tik pilnai ir teisingai užpildę registracijos formą internetiniame Žaidimo puslapyje. Vienas dalyvis Žaidime gali registruoti neribotą kiekį pirkinių kvitų. Kiekvieną kartą apsipirkdamas UAB „Čia Market“ prekybos tinkle ir registruodamas kiekvieną naują - unikalų pirkimo kvito numerį dalyvis gali padidinti laimėjimo galimybę. Pasikartojantys pirkimo kvitai į Žaidimo dalyvių sąrašą netraukiami. Pirkimo kvitą būtina saugoti iki Žaidimo pabaigos, arba įkelti pirkimo kvito nuotrauką į registracijos puslapį.
  4.3. Asmenys, registruodami kvitą ir pateikdami savo duomenis bei registracijos formoje pažymėdami, kad „Susipažino ir sutinka su Žaidimo taisyklėmis“, patvirtina, kad sutinka, jog minėti duomenys būtų tvarkomi Žaidimo vykdymo tikslais, t.y. kad registracijos formoje nurodyti duomenys būtų naudojami laimingiems kvitams išrinkti, o mobiliojo telefono numeris - informuoti laimėtoją apie laimėjimą. Taip pat asmenys, registruodami kvitą, laimėjimo atveju sutinka, kad registracijos formoje jų nurodytas vardas, kvito numeris, būtų viešai paskelbti Žaidimo tinklalapyje www.ciamarket.lt ar kitose žiniasklaidos priemonėse. Asmuo savo sutikimą gali atšaukti kreipdamasis raštu į Žaidimo organizatorių, tokiu atveju dalyvis, nesutikdamas su jo duomenų tvarkymu ir (ar) pareikalavęs nutraukti duomenų tvarkymo veiksmus, praranda teisę dalyvauti Žaidime ir/ar praranda teisę į Žaidimo prizą.
  4.4. Taip pat kiekvienas užsiregistravęs Žaidimo dalyvis leidžia pateiktus asmens duomenis naudoti tik šiame Žaidime nebent dalyviai suteiktų atskirą leidimą naudoti informaciją rinkodaros ir reklamos tikslais. Sutikimą jo duomenis naudoti rinkodaros tikslais dalyvis gali bet kada atšaukti kreipdamasis į organizatorių. Sutikimų atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.
  4.5. Žaidimo Organizatorius pasilieka teisę neleisti dalyvauti ar diskvalifikuoti iš Žaidimo asmenį, turėdamas pagrindą įtarti, kad asmuo pažeidžia teisės aktų reikalavimus ar šias Žaidimo taisykles bei sąlygas.

 • Laimėtojai bus renkami atsitiktiniu būdu kompiuterinėmis programomis, viso bus atrinkta 59 (penkiasdešimt devyni) laimėtojai, žemiau nustatytu laikotarpiu
  5.1. Registracijos laikotarpis: 2023 m. lapkričio 15 d. iki 2023 m. gruodžio 26 d.
  5.2. Laimėtojų nustatymo data: 2023 m. gruodžio 27 d.

 • 6.1. Žaidimo laimėtojai bus paskelbti interneto svetainėje www.ciamarket.lt/kaledos per 7 (septynias) darbo dienas po laimėtojų nustatymo ir ten publikuojami 3 (tris) savaites po paskutinės Žaidimo dienos.
  6.2. Nepavykus su laimėtojais susisiekti registracijoje nurodytais kontaktais per 3 (tris) savaites nuo laimėtojų paskelbimo datos, laimėjimas bus nebegaliojantis ir prizas laimėtojui perduotas nebus.

 • 7.1. Prizų laimėtojai, prizus galės atsiimti bet kurioje UAB „Čia Market” prekybos tinklo parduotuvėje, kurią bus nurodę registracijos formoje arba kitu abiem pusėms patogiu būdu. Prizai gali būti atsiimti parduotuvės darbo valandomis. Atsiimti prizą laimėtojas gali tik asmeniškai, iš anksto suderinus dėl prizo atsiėmimo vietos.
  7.2. Prizo laimėtojas privalo pateikti galiojantį tapatybę patvirtinantį dokumentą bei pirkimo kvitą, kuris buvo registruotas Žaidime ir išrinktas laimingu.
  7.3. Prizų atsiėmimo laikotarpis yra iki 2023 m. gegužės 7 d.
  7.4. Jei laimėtojas neatvyksta atsiimti prizo iki numatyto Žaidimo prizų atsiėmimo laikotarpio pabaigos, arba nepateikia pirkimo kvito, ar pateikto pirkimo kvito numeris nesutampa su Žaidime laimėjusiu kvito numeriu, prizas negali būti įteikiamas ir laikoma, kad visi Žaidimo organizatoriaus įsipareigojimai laimėtojo atžvilgiu yra pasibaigę ir tinkamai įvykdyti.
  7.5. Jei akcijos laimėtojas yra nepilnametis, pateikiant duomenis jį turi lydėti vienas iš tėvų ar globėjų, bei pateikti asmens tapatybę ar globą patvirtinantį dokumentą. Prizai į pinigus nekeičiami.

 • 8.1. Norėdamas laimėti prizą, dalyvis turi įsigyti prekių už 10 eurus ar daugiau UAB „Čia Market“ prekybos tinklo parduotuvėje. Visas su prizo atsiėmimu susijusias būtinąsias išlaidas prisiima Žaidimo prizo laimėtojas.

 • 9.1. Žaidimo taisyklės yra vienodai privalomos visiems dalyviams.
  9.2. Žaidimo dalyviai gali raštu pareikšti pretenzijas dėl Žaidimo vykdymo iki 2024 m. sausio 26 d. UAB „Čia Market”, Sedos g. 35A, Telšiai arba el. paštu info@ciamarket.lt. Į visas pretenzijas bus atsakyta per 15 darbo dienų.
  9.3. Telefonas pasiteirauti: +370 (444) 22222 (darbo dienomis 8.00 – 17.00). Visi skundai sprendžiami remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

 • 10.1. Organizatorius neatsako už internetinio ryšio trikdžius. Atsiradus techniniams nesklandumams, keliantiems kliūtis organizuojamos Žaidimo vykdymui, tačiau deda visas galimas pastangas jas pašalinti. Organizatorius pasilieka teisę keisti Žaidimo taisykles ir sąlygas bei įsipareigoja iš anksto apie tai informuoti internetinėje svetainėje www.ciamarket.lt
  10.2. Žaidimo organizatorius neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus, ar prizų nepanaudojimą.
  10.3. Žaidimo organizatoriai turi teisę vienašališkai atšaukti, nutraukti Žaidimą bet kuriuo metu, jeigu įvyktų esminis šių Taisyklių pažeidimas ir/ar piktnaudžiavimas jomis arba jeigu atsirastų nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, apie tai nedelsiant paskelbęs internetinėje svetainėje www.ciamarket.lt/vasarospramogos.
  10.4. Visų dalyvių asmens duomenys bus naudojami Žaidimo vykdymo ir, esant dalyvio sutikimui, rinkodaros tikslais. Nuo prizų atidavimo termino pabaigos ne rinkodaros tikslais naudojami asmens duomenys bus sunaikinti ne vėliau nei per 30 dienų.

Rėmėjai