ŽAIDIMO TAISYKLĖS


Žaidimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato „DIONE žaidimo“ (toliau – Žaidimas) vykdymo, jo laimėtojų nustatymo ir prizų atsiėmimo tvarką bei Žaidimo organizatoriaus ir žaidėjų / laimėtojų teises bei pareigas. Žaidimo organizatorius – UAB „ČIA MARKET“ ir AB „Klaipėdos pienas“.

Žaidimas vykdomas visose „ČIA MARKET“ prekybos tinklo parduotuvėse, kur yra prekiaujama DIONE prekinio ženklo ledais, nuo birželio 1 d. iki birželio 30 d. imtinai. Dalyvauti Žaidime gali visi pirkėjai, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje ir perkantys UAB „ČIA MARKET“ tinkle DIONE prekinio ženklo ledų už 4 (keturis) € ar daugiau. Žaidime galima registruoti čekius, ant kurių yra atspausdintas specialus čekio numeris po žaidimo nuoroda.

Žaidime negali dalyvauti UAB „ČIA MARKET“ ir AB „Klaipėdos pienas“ darbuotojai bei jų šeimos nariai.

ŽAIDIMO PRIZAI

  • 20 (dvidešimt) DIONE paplūdimio rankšluosčių;
  • 20 (dvidešimt) DIONE ledainių ( skirtingų spalvų);
  • 2 DIONE natūralios odos delninės.

REGISTRACIJOS SĄLYGOS

Pirkėjas, perkantis DIONE prekinio ženklo ledų už 4 (keturis) € ar daugiau, privalo išsaugoti pirkimo kvitą. Nemokamai registruotis svetainėje www.ciamarket.lt/dione. Kvite rasite nurodytą informaciją apie Žaidimą, bei registruojamą čekio numerį. Registruojantis privaloma užpildyti laukelius: „VARDAS, TELEFONO NUMERIS, EL. PAŠTAS, KVITO NUMERIS“ (pavyzdžiui: Vardenis, 86XX XX XXX, vardenis@pavardenis.lt, 112345). Žaidime dalyviai registruojami tik pilnai ir teisingai užpildę registracijos formą internetiniame Žaidimo puslapyje. Vienas dalyvis Žaidime gali registruoti neribotą kiekį pirkimo kvitų (kasos čekių). Kiekvieną kartą pirkdamas DIONE prekinio ženklo ledų UAB „ČIA MARKET“ prekybos tinkle ir registruodamas kiekvieną naują – unikalų pirkimo kvito numerį. Pasikartojantys pirkimo kvitai į Žaidimo dalyvių sąrašą netraukiami. Pirkimo kvitą būtina saugoti iki Žaidimo pabaigos.

Asmenys, registruodami kvitą ir pateikdami savo duomenis bei registracijos formoje pažymėdami, kad susipažino ir sutinka su Žaidimo sąlygomis, patvirtina, kad sutinka, jog minėti duomenys būtų tvarkomi Žaidimo vykdymo tikslais, t.y. kad registracijos formoje nurodyti duomenys būtų naudojami laimingiems kvitams išrinkti, o mobiliojo telefono numeris – informuoti laimėtoją apie laimėjimą. Taip pat asmenys, registruodami kvitą, laimėjimo atveju sutinka, kad registracijos formoje jų nurodytas vardas, kvito numeris būtų viešai paskelbti Žaidimo tinklalapyje www.ciamarket.lt/dione ar kitose žiniasklaidos priemonėse. Asmuo savo sutikimą gali atšaukti kreipdamasis raštu į Žaidimo organizatorių, tokiu atveju dalyvis, nesutikdamas su jo duomenų tvarkymu ir (ar) pareikalavęs nutraukti duomenų tvarkymo veiksmus, praranda teisę dalyvauti žaidime ir/ar praranda teisę į žaidimo prizą.

Taip pat kiekvienas užsiregistravęs Žaidimo dalyvis leidžia organizatoriui naudoti jo duomenis rinkodaros tikslais. Sutikimą jo duomenis naudoti rinkodaros tikslais dalyvis gali bet kada atšaukti kreipdamasis į organizatorių. Sutikimų atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

ŽAIDIMO EIGA IR LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS

Teisingai užregistravus pirkinio kvitą nuo 2018 m. birželio mėn. 1 d. iki 2018 m. birželio mėn. 30 d. imtinai. Dalyvis dalyvauja žaidime, kurio prizų laimėtojai bus atrinkti atsitiktinės atrankos būdu. Prizai į pinigus ar kitus prizus nekeičiami.

LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS

Prizų laimėtojų sąrašas per 5 (penkias) darbo dienas po paskutinės Žaidimo dienos (2018 m. birželio 30 d.) bus paskelbtas svetainėje www.ciamarket.lt/dione.

Su visais laimėtojais bus papildomai susisiekta asmeniškai, registracijos formoje nurodytais kontaktais bei suderintos prizo atsiėmimo sąlygos.

Nepavykus su laimėtojais susisiekti registracijoje nurodytais kontaktais per 5 (penkias) darbo dienas nuo laimėtojų paskelbimo datos, burtų keliu bus nustatytas naujas laimėtojas, bet ne vėliau nei 2018 m. liepos 31 d.

PRIZŲ ATSIĖMIMAS

Prizų laimėtojai, prizus galės atsiimti bet kurioje UAB „ČIA MARKET” prekybos tinklo parduotuvėje, iš anksto suderinus laiką. Arba kitu abiem pusėms patogiu būdu. Atsiimti prizą laimėtojas gali tik asmeniškai, iš anksto suderinus prizo atsiėmimo vietoje. Prizo laimėtojas privalo pateikti asmens dokumentą ir pirkimo kvitą, kurio numeris buvo registruotas Žaidimui ir išrinktas laimingu. Prizų atsiėmimo laikotarpis yra iki 2018 m. rugpjūčio 06 d. Jei laimėtojas neatvyksta atsiimti prizo iki numatyto Žaidimo prizų atsiėmimo laikotarpio pabaigos, arba nepateikia pirkimo kvito, ar pateikto pirkimo kvito numeris nesutampa su Žaidime laimėjusiu kvito numeriu, prizas negali būti įteikiamas ir laikoma, kad visi Žaidimo organizatoriaus įsipareigojimai laimėtojo atžvilgiu yra pasibaigę ir tinkamai įvykdyti. Jei Žaidimo laimėtojas yra nepilnametis, pateikiant duomenis jį turi lydėti vienas iš tėvų ar globėjų, bei pateikti asmens tapatybę ar globą patvirtinantį dokumentą.

ORGANIZATORIAUS ATSAKOMYBĖ

Organizatorius neatsako už internetinio ryšio trikdžius. Atsiradus techniniams nesklandumams, keliantiems kliūtis organizuojamos Žaidimo vykdymui, tačiau deda visas galimas pastangas jas pašalinti. Organizatorius pasilieka teisę keisti žaidimo taisykles ir sąlygas bei įsipareigoja iš anksto apie tai informuoti internetinėje svetainėje www.ciamarket.lt/dione

ŽAIDIMO DALYVIO IŠLAIDOS

Norėdamas laimėti prizą, dalyvis turi įsigyti DIONE prekinio ženklo ledų UAB „ČIA MARKET“ prekybos tinkle ne mažiau kaip už 4 (keturis) €. Visas su prizo atsiėmimu susijusias būtinąsias išlaidas prisiima Žaidimo prizo laimėtojas.

SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

Visos Žaidimo taisyklės, yra vienodai privalomos visiems Žaidimo dalyviams. Žaidimo dalyviai gali raštu pareikšti pretenzijas dėl Žaidimo vykdymo iki 2018 m. liepos 31 d. “UAB ČIA MARKET”, Sedos g. 35a, Telšiai arba el.paštu info@ciamarket.lt. Į visas pretenzijas bus atsakyta per 15 darbo dienų. Telefonas pasiteirauti: +370 (444) 22222 (darbo dienomis 8.00 – 17.00). Visi skundai sprendžiami remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.